VAPIS BOSKOVICE, spol. s r.o.
výstavba a projektování inženýrských sítí

k navigaci

Firma VAPIS BOSKOVICE, spol. s r.o.

Firma VAPIS BOSKOVICE, spol. s r.o. zabývající se výstavbou vodohospodářských staveb vznikla v roce 1992.

Od svého vzniku byla nejprve jako firma VAPIS s.r.o., Blansko a od roku 1999 jako firma VAPIS BOSKOVICE, spol. s r.o. samostatnou jednotkou.

Hlavní náplní naší firmy je výstavba řadů a kanalizačních stok, stavba ČOV, plynovodních řadů, komunikací, chodníků a zpevněných ploch, sportovních zařízení - venkovní hřiště.

Firma VAPIS s.r.o. provedla za dobu svého působení velké množství stavebních objektů a z nich uvádíme na dokreslení některé referenční stavby, které jsme realizovali v posledních 3 letech.


Vapis Boskovice, spol. s r.o.

Havlíčkova 26, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 516 456 310
+420 516 454 510
Fax: +420 516 454 510

E-mail: vapis@vapis.cz
Web: www.vapis.cz


Výstavba a projektování
inženýrských sítí